Σχόλιο για τις εκλογές στη ΝΔ

Why the fuck not?

3 thoughts on “Σχόλιο για τις εκλογές στη ΝΔ

  1. Ναι, είναι ο Μέγας Κθούλου. Έχω, δε, την εντύπωση ότι το όλο σχέδιο είναι βασισμένο σε παλιό σκίτσο του Νίξον…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s