Η νέα Ιερά Εξέταση

Διαβάστε εδώ και φρίξτε. Και, ίσως, από αυτά τα “μικρά και περίεργα”, κάποιοι κατανοήσουν γιατί ο κόσμος ελπίζει στον Obama. Αλλά, και γιατί πολλοί εξ ημών τρέμουν στην ιδέα ότι οι ιδέες του θα αποτύχουν…

1 thought on “Η νέα Ιερά Εξέταση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s